იჯარის ასორტიმენტი

კომპანის გლობალ ენერჯი გთავაზობთ ელექტრო გენერატორების ფართო არჩევანს. კომპანია წარმოადგენს მოწინავე მიმწოდებელს 2002 წლიდან ელექტრო გენერატორების გაყიდვის და იჯარის წესით.

მიმდინარედ, გლობალ ენერჯი უზრუნველყოფს საჭიროებისამებრ ელექტრო გენერატორების მიწოდებას 2 დან 1500 კვა-მდე ერთეულ პოზიციებზე. ჩვენ არ ვართ შეზღუდულები რაოდენობაში, შესაბამიად ნებიმიერი სიმძლავრის დაკმაყოფილება შეგვიძლია მოკლე და გრძელვადიანი მიზნებისათვის.