ფილტრები ფილტრები

დიზელის გენერატორები

კომპანია გლობალ ენერჯი გთავაზობთ 5 დან 1500 კვა-მდე სიმძლავრის დიზელ გენერატორების იჯარის მომსახურეობას. ერთეული საიჯარო მოდელების სიმძლავრეები განისაზღვრება 1500 კვა-მდე, რაოდენობაში შეუზღუდავი მიწოდების რესურსი გაგვაჩნია. გენერატორების გაქირავების სერვისი ხორციელდება მოკლე და გრძელვადიანი მიზნებისთვის. ოფციურად ხდება სევე ოპერატორის მომსახურეობის მიწოდება იჯარის პერიოდის განმავლობაში, ასევე საწვავის ავზები და საჭირო ატრიბუტიკა.

დიზელ გენერატორი 110 კვა დანაზოგი 9%
678.38 616.71 (დღგ - ს ჩათვლით)
დიზელ გენერატორი 110 კვა დანაზოგი 9%
678.38 616.71 (დღგ - ს ჩათვლით)
დიზელ გენერატორი 110 კვა დანაზოგი 9%
678.38 616.71 (დღგ - ს ჩათვლით)
დიზელ გენერატორი 20 კვა დანაზოგი 7%
925.07 863.40 (დღგ - ს ჩათვლით)
დიზელ გენერატორი 110 კვა დანაზოგი 6%
986.74 925.07 (დღგ - ს ჩათვლით)
დიზელ გენერატორი 34 კვა დანაზოგი 23%
925.07 709.22 (დღგ - ს ჩათვლით)